22/04/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ຜູ້ປະກັນຕົນໃນຂະແໜງຕັດຫຍິບທີ່ໄດ້ຮັບ-ຜົນກະທົບຈາກ-ພະຍາດໂຄວິດ-19-ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ-900.000-ກີບຕໍ່ຄົນ

ຜູ້ປະກັນຕົນໃນຂະແໜງຕັດຫຍິບທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ 900.000 ກີບຕໍ່ຄົນ

ກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນໄດ້ສະໜັບສະໜູນເງິນຫຼາຍກວ່າ 1,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດລາວ ຜ່ານອົງການແຮງງານ ສາກົນເພື່ອເປັນເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນ (ສະມາຊິກປະກັນສັງຄັມ) ໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານລາຍ ຮັບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຈະມີຜູ້ປະກັນຕົນເກືອບ 17.000 ຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນດັ່ງກ່າວຈໍານວນ 900.000 ກີບຕໍ່ຄົນ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມມີການມອບເງິນດັ່ງກ່າວນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2021 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ພິທີເປີດມອບຮັບໂຄງການຮັບເງິນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ), ທ່ານ ນາງ ແກ້ວ ຈັນທະວີໄຊ ຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີທ່ານເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດ ສ. ເຢຍລະມັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການອົງການແຮງງານສາກົນຮັບຜິດຊອບປະເທດໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top