เผยผลตรวจ-70-คนงานโรงหลอม-ปมซีเซียม-137-เฝ้าต่อ-3-เดือน-วอนคนลอบนำออกมาตรวจด้วย-–-ข่าวสด

เผยผลตรวจ 70 คนงานโรงหลอม ปมซีเซียม-137 ยังต้องเฝ้าระวังต่ออีก 3 เดือน เฝ้าระวังผลกระทบในสิ่งแวดล้อมหรืออาหาร วอนคนลอบนำออกมาตรวจด้วย

วันที่ 20 มี.ค.66 นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวถึงผลการตรวจสุขภาพของคนงานในโรงหลอมเหล็กแห่งหนึ่งที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ที่ทำการหลอมวัตถุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ว่า จากการตรวจสุขภาพคนงานทั้ง 70 คน และตรวจหาสารซีเซียม ด้วยเครื่องมือวัดสารกัมมันตรังสีโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 16.00 น.

ผลปรากฎไม่พบคนงานในโรงงานได้รับผลกระทบจากซีเซียม-137 ได้รายงานให้ สธ.ทราบแล้ว ส่วนการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบของซีเซียมในสิ่งแวดล้อมหรืออาหาร จะมีการสุ่มตรวจต่อไปในอนาคต

การที่ไม่พบสารซีเซียม-137 ก็ทำให้สบายใจได้ส่วนหนึ่งแล้วว่า สารดังกล่าวไม่ได้หลุดรอดออกมา ทำให้ใครได้รับผลกระทบ และจะเฝ้าระวังต่อไปอีก 3 เดือน นำคนงานมาตรวจสุขภาพ ทั้งตรวจเลือด ตรวจปอด แต่ระหว่างนี้หากมีใครเจ็บป่วยก็ให้รีบพบแพทย์ทันที ส่วนระดับครอบครัวของคนงานจะติดตามเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจว่า สารซีเซียม-137 มีอันตรายน้อยกว่า สารโคบอลต์ที่เคยเกิดปัญหาเมื่อปี 2543

นพ.สุเทพ กล่าวต่อว่า การติดตามคนที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้เหลือเพียงยังไม่ได้ตรวจสุขภาพคนที่เป็นคนลักลอบนำสารซีเซียม-137 ออกมาเท่านั้น จึงอยากเรียนว่า ให้มาตรวจสุขภาพ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะถูกดำเนินคดี เนื่องจากมีความห่วงใยต่อสุขภาพ ด้วยตัวสารมีอันตราย หากสัมผัสใกล้ชิด ขณะที่เกิดรั่วไหล โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปราจีนบุรี หรือ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

4 caviale royal 2 300x300 1

IL PRIMO ECOMMERCE SPECIALIZZATO IN DELIZIE AL TARTUFO E CAVIALE – CAVIAREAT.COM

Leave a Reply