สธ. เผย ผลสอบสวนโรค นักเรียนปราจีนบุรี 25 คน ใกล้โรงหลอมเหล็ก ซีเซียม-137 ทยอยป่วยเป็นกลุ่มก้อน พร้อมเปิดผลตรวจปัสสาวะในคนงาน 52 คน

วันที่ 28 มี.ค.2566 นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตสุขภาพที่ 6 กล่าวถึงความคืบหน้าผลการสอบสวนโรคในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงงานหลอมเหล็กที่มีการหลอมวัตถุกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ทยอยมีอาการป่วยต่อเนื่องหลายราย

นพ.สุเทพ กล่าวว่า ได้รับรายงานผลการสอบสวนโรคกรณีดังกล่าวจาก นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ปราจีนบุรี ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี ว่า จากการลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกันระหว่าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 (สคร.) จ.ชลบุรี สสจ.ปราจีนบุรี และ รพ.กบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2566 พบว่า

โรงเรียนมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึง ป.6 รวมกัน 129 คน และบุคลากรรวม 11 คน มีอาการป่วยทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่วันที่ 21-27 มี.ค.2566 พบผู้ป่วยจำนวน 25 ราย คิดเป็น 19.38% ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 7 ราย ตามมาด้วย ป.3 ป.1 ชั้นละ 5 ราย ป.5 และ ป.4 ชั้นละ 4 ราย ส่วนใหญ่มีอาการไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น และไอ ปัจจัยเสี่ยงมาจากการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งเป็นช่วงสอบปลายภาค นักเรียนที่มีอาการป่วยรายแรกจึงไม่ได้หยุดเรียนและมาร่วมสอบกับเพื่อนตามปกติ

นพ.สุเทพ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นการป่วยกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัด (Common Cold) ได้สั่งยารักษาตามอาการ โดยให้ผู้ป่วยรับยาที่ รพ.สต.ลาดตะเคียน และ รพ.สต.หาดนางแก้ว ส่วนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ในกลุ่มที่มีอาการ 19 ราย ผลปกติทุกราย และตรวจโควิด 19 ด้วย ATK ในกลุ่มนักเรียนที่มีอาการ 23 ราย ผลเป็นลบทุกราย

นพ.สุเทพ กล่าวด้วยว่า ทีมสอบสวนโรค สคร.ที่ 6 เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย 5 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ ด้วยเทคนิค RT-PCR พบสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ 3 (H3N2) ทั้งหมด

“จึงสรุปได้ว่าการป่วยเป็นกลุ่มก้อนดังกล่าวเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับซีเซียม 137 ซึ่งทีม MCATT รพ.กบินทร์บุรี ได้สอบถามพูดคุยกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อเยียวยาจิตใจ ขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.กบินทร์บุรี และ สคร.ที่ 6 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและสารกัมมันตรังสีซีเซียม 137 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย” นพ.สุเทพ กล่าว

สำหรับการตรวจวัดปริมาณรังสีซีเซียม 137 ในตัวอย่างปัสสาวะของคนงานในโรงงานหลอมเหล็ก เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2566 ด้วยเครื่องแกมมาสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 52 ตัวอย่าง มีค่าอยู่ในระดับปริมาณรังสีพื้นหลัง ไม่พบการเปรอะเปื้อนกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ในร่างกายของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากคนงานในโรงงานที่ยังไม่เคยส่งตัวอย่างเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา

ส่วนการเก็บตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมและตรวจวัดรังสีแกมมาในอากาศแบบเรียลไทม์ ภายใน จ.ปราจีนบุรี และรอบโรงงานหลอมเหล็ก ได้รับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในการเฝ้าระวังและตอบสนองกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม 137 ว่า อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัย ไม่พบบริเวณที่มีรังสีสูงอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

 

THE FIRST E-COMMERCE SPECIALIZED ON TRUFFLES AND TRUFFLE PRODUCTS – TRUFFLEAT.IT

 

TrufflEat Olio Evo 300x207 1

Leave a Reply