ครม.ไฟเขียว-ออกหวย-6-หลัก-3-หลัก-คนถูกไม่ต้องเสียภาษี-ไม่มีคนถูกสมทบงวดถัดไป-–-ข่าวสด

ครม.ไฟเขียว สลากแบบใหม่ หวย 6 หลัก 3 หลัก คนถูกรางวัลไม่ต้องเสียภาษี หากไม่มีคนถูกสมทบงวดถัดไป ออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง มีขายทั้งแบบใบ-แบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ที่ทำเนียบรัฐบาล รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (L6 N3) หรือ หวย 6 หลัก 3 หลัก แบ่งออกเป็น

cats 13

สลาก L6 ออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน จัดให้มีสลาก 2 แบบ แบบใบ จำหน่ายโดยใช้วิธีการพิมพ์จำหน่าย และแบบดิจิทัล จำหน่ายโดยใช้ข้อมูลในระบบ

จัดสรรเงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายรวมในแต่ละชุด แบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตามประเภทรางวัล 9 ประเภท ดังนี้

S 44662794

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6 ล้านบาท โอกาสถูก 1/1,000,000
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท โอกาสถูก 1/500,000
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท โอกาสถูก 1/200,000
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท โอกาสถูก 1/100,000
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท โอกาสถูก 1/20,000
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท โอกาสถูก 1/10,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว (จำนวน 1 หมายเลข) จำนวน 2,000 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท โอกาสถูก 1/500
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว จำนวน 10,000 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท โอกาสถูก 1/500

รวมทั้งสิ้น 14,168 รางวัล 48,000,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถูกรางวัลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์ใบรับรางวัลสลากในอัตรา 200 บาท หรือ เศษของ 200 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ตามประมวลรัษฎากร

สลาก N3 เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล คือ หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินรางวัลที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไปหนึ่งงวด

ทั้งนี้ เงินที่ได้นำไปสมทบเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในงวดถัดไป และถ้าไม่มีผู้ถูกรางวัลดังกล่าวอีก ให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่าย แบ่งสัดส่วนเงินรางวัลตามประเภทรางวัล 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัล 3 ตรง การถูกรางวัล ตรงเลข-ตรงหลัก ร้อยละของเงินรางวัล 30 โอกาสถูก 1/1,000
รางวัล 3 สลับหลัก ตรงเลข-สลับหลัก ร้อยละ 30 โอกาสถูก 1/200 (กรณีเลขไม่ซ้ำ) 1/500 (กรณีเลขซ้ำ 2 ตัว)
รางวัล 2 ตรง ตรงเลข-ตรงหลัก ร้อยละ 39 โอกาสถูก 1/100
รางวัลพิเศษ ตรงกับรางวัลพิเศษ ร้อยละ 1 โอกาสถูก 1/จำนวนผู้ถูกรางวัล 3 ตัว

ทั้งนี้ การจ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรในแต่ละประเภทรางวัล ยกเว้นรางวัลพิเศษ เงินรางวัลจ่ายเป็นจำนวนเต็ม ไม่มีเศษ โดยเศษของเงินรางวัลทุกรางวัลจะนำไปรวมกับรางวัลพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับผู้ถูกรางวัลพิเศษ

รางวัลพิเศษ จะเป็นการสุ่มหมายเลขรางวัลพิเศษจากสลากที่ถูกรางวัล 3 ตรง จำนวน 1 รางวัล

ผู้ถูกรางวัลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์ใบรับรางวัลสลากในอัตรา 200 บาท หรือ เศษของ 200 บาทต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ตามประมวลรัษฎากร

ออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน จัดให้มีสลากแบบดิจิทัล

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

THE FIRST E-COMMERCE SPECIALIZED ON FRESH TRUFFLES – TRUFFLEAT.IT

3A045EF7 DB7B 41A2 9BE9 FE6D2E9082DE 262x300 1

Leave a Reply