'ขรรค์ชัย-บุนปาน'-รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี-สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา-–-ข่าวสด

‘ขรรค์ชัย บุนปาน’ รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 ก.พ.66 สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกับคณะพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มูลนิธิวีระภุชงค์ และจังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ประจำปี พ.ศ.2566 ที่มณฑลพิธีสวนสาธารณะองค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยมี นายอภัย จันทนจุลกะ เป็นประธานคณะกรรมการรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยานาคาธิบดี กล่าวรายงาน นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ นายวินัย วีระภุชงค์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นำผู้ร่วมงานถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำรับพร และแผ่อุทิศกุศลแด่องค์พญานาคและทวยเทพลุ่มน้ำโขง

รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี คือ รางวัลแห่งการยกย่องเชิตชูคุณความดีของพญานาคที่ได้บำเพ็ญโพธิธรรม เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป ความหมายของรางวัลนาคาธิบดี ประกอบไปด้วย ด้านล่างของรางวัลเป็นมหาสมุทร ซึ่งหมายถึงที่อยู่ของพญานาค แกนกลางของรางวัลเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล และเขาพระสุเมรุ หมายถึงสถานที่อยู่ของพญานาค ส่วนดอกบัวหมายถึงสัญลักษณ์ที่อยู่เหนือโลก (โสกุตระ) ซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนา พญานาคที่พันรอบเขาพระสุเมรุและดอกบัว หมายถึงความผูกพันที่มีอยู่กับธรรมชาติ มหาสมุทร แม่น้ำ ป่าไม้ ภูเขา และพระพุทธศาสนา และยังหมายถึงการปกป้องคุ้มครองธรรมชาติและพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ประจำปี พ.ศ.2566 มีทั้งหมด 3 สาขา สาขาที่ 1 ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา สาขาที่ 2 พุทธศิลป์ สาขาที่ 3 สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา โดยมีผู้ได้รับมอบรางวัลรวม 11 คน ได้แก่ รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี
สาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1.พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี,ป.ธ. 9, ปร.ด.) เจ้าคณะภาค 10, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
2.พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ, ป.ธ.9, รศ.ดร.) รองเจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 3.ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ประเภทองค์กร จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1.พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
3.ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาพุทธศิลป์ ประเภทบุคคล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช 2546 และ
2. นายวัชราศิลป์ พิสิษฐ์กูล จิตรกรอัจฉริยะรุ่นเยาว์ ศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา ประเภทบุคคล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
2.นายศิริชัย บุญชิต หรือ หนึ่งนาคา ผู้ผลิตรายการและพิธีกรรายการคนหัวนาค และเจ้าของวังแสนมนต์ตรา ลานธรรมปู่องค์ดำแสนศิริจันทรา-ย่ามณีจันทรา

รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา ประเภทคณะบุคคล จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รายการตามรอยนาคา ช่องยูทูบนาคาทีวี ดำเนินรายการโดยนายพศิน เรืองวุฒิ และผลิตรายการโดยคณะบุคคลรายการตามรอยนาคา
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองแห่งศรัทธา การมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่ามุกดาหารเป็นเมืองแห่งเส้นทางตามรอยนาคา เป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว ในเส้นทางแห่งความเชื่อและความศรัทธาตามรอยนาคา 3 พิภพ และจังหวัดมุกดาหารเป็นที่ประดิษฐานพญานาค 3 พิภพ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของผู้คนที่ศรัทธาและเคารพนับถือ ไม่ว่าจะเป็น พญาศรีภูชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน) พญาอนันตนาคราช (พญานาคน้ำ) พญาศรีมุกดามหามูนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า)

 

THE FIRST E-COMMERCE SPECIALIZED ON TRUFFLES AND TRUFFLE PRODUCTS – TRUFFLEAT.IT

 

TrufflEat Olio Evo 300x207 1

Leave a Reply