07/05/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ໄທ-ມອບນໍ້າຢາວິເຄາະ-ແລະ-ອຸປະກອນກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19-ໃຫ້ແກ່ລາວ

ໄທ ມອບນໍ້າຢາວິເຄາະ ແລະ ອຸປະກອນກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ລາວ

ລັດຖະບານໄທ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນໍ້າຢາວິເຄາະ ແລະ ອຸປະກອນການແພດກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ Real-Time PCR (ນໍ້າຢາ ແລະ ຊຸດກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມມີ 10.000 ຊຸດ) ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງພິທີມອບ-ຮັບນໍ້າຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 26 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມອບໂດຍ ທ່ານນາງ ອຸຣະວະດີ ສິພິຣົມ ອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈໍາລາວ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ພອນປະດິດ ສັງໄຊຍະລາດ ຫົວໜ້າສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ນໍ້າຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຊ່ວຍເຫຼືອລາວນີ້, ແມ່ນແຜນ ຫຼື ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໄທ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຕ້ານການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ 10 ປະເທດອາຊຽນ ປະເທດລະ 10.000 ຊຸດ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top