17/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ໄຊບູລີລົບລ້າງທ່າເຮືອຂອງບຸກຄົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງ

ໄຊບູລີລົບລ້າງທ່າເຮືອຂອງບຸກຄົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງ

 ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ລົບລ້າງທ່າເຮືອຂອງ ບຸກຄົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເອງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງການ ເພື່ອປ້ອງກັນການລັກລອບຂົນສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ອາຫານທະເລສົດ ແລະ ແຊ່ແຂງ, ຊີ້ນສັດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19), ຍານພາຫະນະເຖື່ອນ (ລົດຈັກ-ລົດໃຫຍ່ ) ແລະ ແຮງງານລາວອາດຈະລັກລອບ ກັບຄືນປະເທດ ຍ້ອນວ່າເມືອງໄຊບູລີ ເປັນເມືອງຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບປະເທດໄທໂດຍໃຫ້ນໍາໃຊ້ທ່າເຮືອທີ່ທາງ ການກໍານົດໃຫ້ຄືທ່າຈອດເຮືອ ຄໍ 323 ລວມທັງໝົດຈຳນວນ 6 ຈຸດຄື: ຈຸດທີ 1 ບ້ານສະຫວ່າງ-ຫີນນໍ້າອ້ອຍ ຊຶ່ງຈຸດເຕົ້າໂຮມເຮືອແມ່ນຢູ່ບ້ານສະຫວ່າງມີເຮືອ 60 ລໍາ, ຈຸດທີ 2 ບ້ານແກ້ງກະເບົາໃຕ້ ຈຸດເຕົ້າໂຮມ ແມ່ນແຕ່ຈຸດປ້ອມທະຫານຊາຍ ແດນແກ່ຍາວຂຶ້ນຮອດໂຮງງານ ປຸ໋ຍສະຫວັນມີເຮືອ 58 ລໍາ, ຈຸດທີ 3 ບ້ານສີວິໄລ-ສົມສະໜຸກຈຸດເຕົ້າ ໂຮມແມ່ນຂອບເຂດທ່າວັດແກ່ ຍາວລົງຫາສວນຢາງມີເຮືອ 47 ລໍາ, ຈຸດທີ 4 ບ້ານທ່າຄໍ້ຈຸດເຕົ້າໂຮມ ແມ່ນທ່າວັດມີເຮືອ 46 ລໍາ, ຈຸດທີ 5 ບ້ານບົວໄຂ-ນາສັງມີເຮືອ 30 ລໍາ ແລະ ຈຸດທີ 6 ບ້ານປາກເຊບັ້ງໄຟ ຈຸດເຕົ້າໂຮມແມ່ນແຕ່ຈຸດປ້ອມທະຫານຊາຍແດນ ແກ່ຍາວຂຶ້ນເທິງ ມີເຮືອ 57 ລໍາ.

 ເຮືອແຕ່ລະລໍາແມ່ນໄດ້ອອກ ທະບຽນ ແລະ ຕິດປ້າຍໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ມີການຈົດເຂົ້າ-ຈົດອອກເວລານໍາໃຊ້ເຮືອແຕ່ລະຄັ້ງຢູ່ໃນລະແຕ່ລະຈຸດ. ຖ້າຫາກພົບເຫັນເຮືອບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ມີການລັກ ລອບນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດໜາຍ ຄັ້ງທີ 1 ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມກ່າວເຕືອນ ແລະ ເຮັດບົດບັນທຶກ, ຄັ້ງທີ 2 ປັບໃໝ 5 ລ້ານກີບ ພ້ອມທັງຢຶດສິນຄ້າ ແລະ ເຮືອ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ຈະ ປັບໃໝ 10 ລ້ານກີບ, ຢຶດສິນຄ້າ ແລະ ເຮືອພ້ອມທັງຖືກດໍາເນີນຄະ ດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top