19/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ແຂວງອຸດົມໄຊຢູດໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ-ທາງບົກ-ແລະ-ທາງນຳ້-14-ວັນ-ພະແນກໂຍທາທິການ-ແລະ-ຂົນສົ່ງ

ແຂວງອຸດົມໄຊຢູດໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ທາງບົກ ແລະ ທາງນຳ້ 14 ວັນ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2021ນີ້ ເຖິງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະເດີນທາງໂດຍສານທາງບົກ-ທາງນໍ້າ ວ່າ: ຈະມີການຢຸດໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ-ທາງນໍ້າ ສາຍທາງລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ສາຍທາງຈາກແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຫາ ບັນດາແຂວງອື່ນໆ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ເປັນເວລາ 14 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 29 ສິງຫາ ຫາ 11 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ຍ້ອນວ່າຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນຮອບໃໝ່ ຊຶ່ງໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ​ ກໍມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ​ 2 ຄົນ ແລະ ເຫັນວ່າ​ ມີຄວາມສ່ຽງສຸງຕໍ່ການແຜ່ລະບາດເປັນວົງກ້ວາງ.

ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະສົມແລ້ວ 34 ຄົນ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top