06/12/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ-1,7-ຣິກເຕີ-ຢູ່ແຂວງ-ໄຊຍະບູລີ

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 1,7 ຣິກເຕີ ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 1,7 ຣິກເຕີ ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

Home ຂ່າວທັງໝົດ ພາຍໃນປະເທດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 1,7 ຣິກເຕີ ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

  • 02 September 2021

20 hours ago

0 70 Less than a minute

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ລາຍງານໃຫ້ຊາບໃນມື້ນີ້ວ່າ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເກີດມີແຜ່ນດິນໄຫວ ຊຶ່ງມີຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 1,7 ຣິກເຕີ, ມີຄວາມເລິກຈາກໜ້າດິນ 1 ກິໂລແມັດ, ໃນເວລາ 05 ໂມງ 16 ນາທີ ຂອງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2021 ນີ້, ໂດຍແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຈໍານວນ 1 ຄັ້ງ ບໍລິເວນເຂດບ້ານ ປາກລອງ, ເມືອງ ໄຊສະຖານ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຊຶ່ງຈຸດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ແມ່ນໄກຈາກຕົວເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ມີຜົນເສຍຫາຍ.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top