12/05/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ສັງທອງ-ຕ້ອງການໃຫ້ນັກລົງທຶນສໍາປະທານພັດທະນາ-6-ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ຂອງເມືອງ

ສັງທອງ ຕ້ອງການໃຫ້ນັກລົງທຶນສໍາປະທານພັດທະນາ 6 ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ຂອງເມືອງ

ອໍານາດການປົກຄອງ ເມືອງສັງທອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 6 ສະຖານທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ເມືອງສັງທອງ ປະກອບມີສະຖານທີ່ພັກສະເດັດສຸພານຸວົງ ທີ່ຜູ້ນໍາລາວຈຳນວນ 16 ທ່ານໂຕນອອກຈາກຄຸກໂພນເຄັງແລ້ວໄປພັກຢູ່ສາຍພູພະນັເຂດບ້ານທ່ານາຂາມໃນເມື່ອກ່ອນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງກອງຮ້ອຍຟ້າງຸ່ມ (ບ້ານຫີນສີ່ວ), ອະນຸສອນສະຖານວິລະຊົນສີທອງ, ເຂດດົງປ່າແຕ້-ປ່າແຄນ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວຕາມສາຍນໍ້າສັງ, ເຂດດອນເຈົ້າ ແລະ ຄ້ອຍແລນມານ (ພັດທະນາເປັນຈຸດຊົມວີວ, ຈຸດພັກລົດ ແລະ ບໍລິການອາຫານ) ຕ້ອງການໃຫ້ນັກລົງທຶນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດຜູ້ທີ່ສົນໃຈລົງທຶນພັດທະນາ .

 ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິລິພັນ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ໃຫ້ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: 6 ສະຖານທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ທີ່ຍັງບໍ່ມີການພັດທະນາ, ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສະເໜີ ຫຼື ແຈ້ງການເຖິງຄວາມຕ້ອງການອໍານາດການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃດໜຶ່ງໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຖ້ານັກລົງທຶນມີຄວາມສົນໃຈສາມາດພົວພັນໄດ້ ທີ່ອົງການປົກຄອງເມືອງສັງທອງ ເຊື່ອວ່າຖ້າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ແນ່ນອນເພາະເມືອງສັງທອງແມ່ນບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກນັ້ນເສັ້ນທາງກໍ່ສະດວກສະບາຍຕາມສາຍທາງເລກທີ 11 (ເລາະແຄມຂອງ) ແລະ ມີຄວາມງາມຂອງທໍາມະຊາດຕະຫຼອດສອງຟາກທາງນັບແຕ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຫາເມືອງສັງທອງ.

ຂ່າວ: ບຸນຕຽງ

ພາບ: ປ໋ອງ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top