26/06/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ-ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ-ການບິນພາຍໃນ-ເດືອນພະຈິກ-2022-ນີ້

ສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ ການບິນພາຍໃນ ເດືອນພະຈິກ 2022 ນີ້

ປະຈຸບັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ສໍາເລັດແລ້ວ 75% ແລະ ຄາດວ່າຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການການບິນພາຍໃນກ່ອນ ໃນເດືອນພະຈິກ 2022 ນີ້.

ທ່ານ ຫົງຄຳ ອຸດົມຈິດ ຫົວໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ: ຕາມແຜນແລ້ວໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ຈະໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 18 ເດືອນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ, ໂຄງການແມ່ນໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2020.

ທ່ານ ຫົງຄຳ ອຸດົມຈິດ ໄດ້ກ່າວອີກ ວ່າ:  ມາຮອດປະຈຸບັນ ໜ້າວຽກຫຼັກ ກໍຄື ທາງແລ່ນຂຶ້ນລົງ (run way), ທາງກີ້ງ (taxi way) ແລະ ລານຈອດ ໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ, ພ້ອມນີ້ ຍັງດຳເນີນການແຕ້ມເສັ້ນຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ 80% ແລ້ວ, ສຳລັບວຽກສຳຄັນ ທີ່ກໍາລັງສືບຕໍ່ເຮັດ ກໍຄື ການກໍ່ສ້າງ ຕຶກອາຄານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຕຶກອາຄານຜູ້ໂດຍສານ, ອາຄານເຕັກນິກຕ່າງໆ ແລະ ຕຶກອາຄານຫໍຄອຍ ຊຶ່ງປະຈຸບັນແມ່ນກຳລັງເລັ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕາມແຜນແມ່ນເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນມິຖຸນາແມ່ນໃຫ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນເດືອນມິຖຸນາຫາເດືອນຕຸລາ ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນການຕິດຕັ້ງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະຈຸບັນພວມເລັ່ງການຕິດຕັ້ງລະບົບຈາລະຈອນທາງອາກາດ ໂດຍມີການເອົາຈຸດທີ່ຕັ້ງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ວິທະຍຸການບິນ-ການສື່ສານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະມີການກວດສອບລະບົບ ແລະ ຕາມແຜນປະມານເດືອນພະຈິກ ຈະມີການທົດລອງບິນຊົ່ວຄາວ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ມີເນຶ້ອທີ່ປະມານ 300 ເຮັກຕາ ໂດຍນອນຢູ່ໃນເຂດດິນສຳປະທານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ເຊິ່ງເປັນດິນກະສິກຳທີ່ໄດ້ໄປຮັບຊື້ຈາກປະຊາຊົນເພື່ອມາພັດທະນາ, ງົບປະມານຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້ແມ່ນ 175 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍແມ່ນທຶນຂອງບໍລິສັດເກຣເຕີເບ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ນອນຢູ່ໃນກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ, ໄລຍະການສຳປະທານແມ່ນ 50 ປີ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນອອກແບບພາຍໃຕ້ ມາດຕະຖານ CODE:4C, ຄວາມຍາວຂອງທາງແລ່ນຂຶ່ນ-ລົງ ຫຼື Runway= 2.500 x 45 m, ຊຶ່ງສາມາດຮອງຮັບເຮືອບິນຂະໜາດ Boeing 737ER, Airbus A320/A321 ຫຼື ເຮືອບິນທີ່ມີຂະໜາດ ບໍ່ເກີນ200ບ່ອນນັ່ງ ລົງມາ, ສ່ວນອາຄານຜູ້ໂດຍສານ (Passenger Terminal) ແມ່ນຖືກອອກແບບສາມາດຮອງຮັບ ຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 600ຄົນ ໃນເວລາດຽວກັນ, ເມື່ອໂຄງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ຈະສາມາດຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານໄດ້ສູງສຸດ ປະມານ 1,5-2 ລ້ານຄົນ/ປີ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Take Me Top