24/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ສະຫວັນນະເຂດກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19-ໃນຊຸມຊົນເຖິງ-44-ຄົນ

ສະຫວັນນະເຂດກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນເຖິງ 44 ຄົນ

ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວເລີ່ມໜ້າເປັນຫ່ວງຍ້ອນກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເປັນຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນຊຶ່ງໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2021 ນີ້ມີຜູ້ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃໝ່ເຖິງ 381 ຄົນ (ເປັນຕົວເລກທີ່ສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19), ໃນນີ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເຖິງ 48 ຄົນ ຊຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ຄົນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 1 ຄົນ, ຄໍາມ່ວນ 2 ຄົນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 44 ຄົນ. ໝາຍຄວາມວ່າສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານເລີ່ມມີການແຜ່ລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ແລ້ວເພາະກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.

ສະເພາະຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກກໍລະນີນໍາເຂົ້າມີ 333 ຄົນ ໃນນີ້ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 32 ຄົນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ 1 ຄົນ, ຄໍາມ່ວນ 146 ຄົນ, ສາລະວັນ 1 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 108 ຄົນ ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 45 ຄົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວຈໍານວນ 11.029 ຄົນ ໃນນີ້ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ​​​ 6.826 ຄົນ, ຍັງນອນປິ່ນປົວ 4.194 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 9 ຄົນ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top