09/12/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ລາວກຽມຫັນລະບົບບໍລິຫານລັດເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ

ລາວກຽມຫັນລະບົບບໍລິຫານລັດເປັນລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ

ລັດຖະບານລາວ ຕາງໜ້າໂດຍສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (ສລອ) ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ກໍາລັງຮວ່ມມືກັບບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ (ທັນສະໄໝ) ແລະ ປັບປຸງຟອນພາສາລາວໃຫ້ສົມບູນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ ມາດຕະຖານລະບົບ Software/Program, Application ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທັງພາກລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ນອກຈາກນີ້, ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ການພັດທະນາລະບົບທຸລະກຳ ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (Digital Payment and Commerce Platform) ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບລັດຖະບານດິຈິຕອນ ແລະ ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature Platform) ເພື່ອສົ່ງເສີມການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດ ໃຫ້ທັນສະໄໝ.

ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວໄດ້ມິພິທີເຊັນສັນຍາເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ທີ່ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ຈຳກັດ ລະຫວ່າງທ່ານ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ຫົວໜ້າ ສລອ ແລະ ທ່ານ ບຸນມີ ມາລາວົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ຈຳກັດ ໂດຍມີ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ທ່ານ ລີວ ແມ໋ງ ຮ່າ(Mr. Luu Manh Ha) ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ຈຳກັດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top