30/11/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ-ແລະ-ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອກະສານຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ-ຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະ-ບານປະຈໍາເດືອນສິງຫາ

ລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອກະສານຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະ ບານປະຈໍາເດືອນສິງຫາ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຊັ້ນສູງ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍງົບປະມານ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດຄາຊີໂນ ໄດ້ຖືກຍົກມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ຂອງລັດຖະບານຊຸດທີ IX ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021 ນີ້ທີ່ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອກຽມສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

ນອກນັ້ນ, ຄະນະລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ, ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອກະສານສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ບົດລາຍງານສະພາບພົ້ນເດັ່ນເດືອນສິງຫາ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມເດືອນກັນຍາ 2021 ແລະ ສະຫລຸບຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ໃນການເປີດນໍາໃຊ້ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2021, ຮ່າງແຜນແມ່ບົດ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດລິເລີ່ມ (Start Up) ໃນໄລຍະກ້າວເຂົ້າສູ່ເສດ ຖະກິດດີຈີຕອນ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາຫົວໜ່ວຍ ການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ຮ່າງແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 2021-2025.

 ຂ່າວ: ກົມປະຊາສຳພັນ ຫສນຍ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top