20/05/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ລັດຖະບານເລັ່ງສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19-ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ລັດຖະບານເລັ່ງສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ຍັງອີກ 13 ວັນເທົ່ານັ້ນກໍຈະໝົດປີ 2021 ຊຶ່ງຕາມແຜນຂອງລັດຖະບານແລ້ວແມ່ນຈະສັກວັກຊິນເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຄົບໂດສ ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຫຼື ປະມານ 3,5 ລ້ານຄົນຂອງປະຊາກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງຮອດປັດຈຸບັນນີ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນເຂັມທີ  1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 4,3 ລ້ານຄົນ  ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 59% ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 3,3 ລ້ານຄົນ ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 45% ຂອງປະຊາກອນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຍັງບໍ່ຮອດ 200.000 ຄົນ ຫຼື ບໍ່ຮອດ 5% ທີ່ລັດຖະບານຈະບັນລຸໃນການສັກວັກຊິນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນແຜນປິ 2021 ນີ້.

ສະເພາະການສັກວັກຊິນໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12-17 ປີນັ້ນ ທົ່ວປະເທດສາມາດສັກໄດ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 43% ຂອງກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ສັກວັກຊິນກະຕຸ້ນ ຫຼື ເຂັມ 3 ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 80.000 ຄົນ.

ຕາມແຜນປີ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ລັດຖະບານຈະສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 80%ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ສັກເຂັມກະຕຸ້ນໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top