09/12/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ລັດຈະບໍ່ຊື້ລົດໃໝ່ໂດຍຈະດັດສົມໃຊ້ລົດເກົ່າທີ່ມີແລ້ວ

ລັດຈະບໍ່ຊື້ລົດໃໝ່ໂດຍຈະດັດສົມໃຊ້ລົດເກົ່າທີ່ມີແລ້ວ

ທ່ານພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້ອະທິບາຍມາດຕະການປະຢັດຂອງລັດຖະບານຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ວິ​ສາ​ມັນເທື່ອ​ທີ 1 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຊຸດ​ທີ IX ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ມາດຕະການປະຢັດຂອງລັດຖະບານທໍາອິດທີ່ຈະເຮັດພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝ​ວິ​ສາ​ມັນເທື່ອ​ທີ 1 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຊຸດ​ທີ IX  ນີ້ແມ່ນຈະເລັງໃສ່ລົດລັດຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍພັນຄັນຖ້າປະຕິບັດຕາມດໍາລັດລົດໃໝ່ນີ້ແມ່ນຈະມີລົດເຫຼືອຫຼາຍ ພາກສ່ວນບໍ່ມີລົດໃຊ້ກໍ່ຈະມີ ໂດຍຈະດັດສົມໃຊ້ລົດເກົ່າທີ່ມີແລ້ວ ຈະບໍ່ມີການຊື້ໃໝ່ ແຕ່ກ່ອນກົມການເມືອງແຕ່ລະສະຫາຍກໍ່ມີຫຼາຍຄັນ ດໍາລັດລົດໃໝ່ນີ້ຈະໃຫ້ພຽງສອງຄັນຄື: ລົດຈິບ 1 ຄັນ ແລະ ລົດເກັງ 1 ຄັນ, ນອກນັ້ນລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງກໍ່ຕ້ອງເປັນລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ໂດຍຈະປະກອບໃຫ້ຕາມຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານທີ່ມີນິຕິກໍາອອກ, ຜູ້ອື່ນກໍມີລົດໃຊ້ແຕ່ບໍ່ແມ່ນລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ແຕ່ແມ່ນລົດບໍລິຫານລັດ, ນອກນັ້ນເມື່ອອອກບໍານານນັບແຕ່ກົມການເມືອງລົດກໍ່ບໍ່ໃຫ້ເອົາໄປ ຖ້າເອົາໄປຕ້ອງຊຳລະສະສາງເອົາຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຈະເອົາລົດໄຟຟ້າມາເພື່ອທົດແທນລົດບໍລິຫານລັດທີ່ສິ້ນເປືອງຈາກການກິນນໍ້າມັນ.

 ທ່ານພັນຄໍາໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ມາດຕະການປະຢັດພາຍຫຼັງເລື່ອງລົດແມ່ນຈະເລັ່ງໃສ່ການຈັດງານຊຸມນຸມ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງງານນັ້ນນີ້, ການຈັດກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ ການໄປຕ່າງປະເທດ ມັນຕ້ອງໄດ້ອອກລະບຽບການທີ່ລະອຽດທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຟຸມເຟືອຍ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top