06/12/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ມື້ນີ້ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເຖິງ-81-ຄົນຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ-146-ຄົນ

ມື້ນີ້ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເຖິງ 81 ຄົນຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 146 ຄົນ

ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ເລີ່ມໜ້າເປັນຫ່ວງເພາະໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ນິ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຫຼາຍກວ່າກໍລະນີນໍາເຂົ້າຄື: 81 ຄົນຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 146 ຄົນ ຫຼື ຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີນໍາເຂົ້າມີພຽງແຕ່ 65 ຄົນ ຊຶ່ງແຂວງຈໍາປາສັກໜັກທີ່ສຸດໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເຖິງ 54 ຄົນ, ນອກນັ້ນຍັງກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຢູ່ແຂວງໃໝ່ອີກຄືຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການລະບາດໃນຊຸມຊົນແຜ່ລາມໄປແຂວງອື່ນໆແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອມາຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວຢູ່ 2 ແຂວງດັ່ງກ່າວ.

 ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ 6 ຄົນ (5 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 1 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ), ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 7 ຄົນ (1 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 6 ຄົນ ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ໄຊຍະບູລີ 1 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ຫຼວງພະບາງ 4 ຄົນ (1 ຄົນ ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 3 ຄົນຕິດຊຸມຊົນ), ອຸດົມໄຊ 2 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ແຂວງວຽງຈັນ 2 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ບໍລິຄໍາໄຊ 6 ຄົນ (3 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 3 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ), ໄຊສົມບູນ 1 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ຄໍາມ່ວນ 9 ຄົນ (7 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ

2 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ), ສາລະວັນ 21 ຄົນ (ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ), ສະຫວັນນະເຂດ 18 ຄົນ (12 ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 6 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ), ຈໍາປາສັກ 69 ຄົນ (15 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 54 ຄົນ ຕິດໃນຊຸມຊົນ).

ຮອດປັດຈຸບັນ, ລາວມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 15.605 ຄົນ ໃນນີ້ ປິ່ນປົວຫາຍດີ 10.128 ຄົນ, ຍັງນອນປິ່ນປົວ 5.463  ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 14 ຄົນ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top