18/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ມື້ນີ້ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19-ເພີ່ມໃໝ່-198-ຄົນ

ມື້ນີ້ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມໃໝ່ 198 ຄົນ

ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເຖິງ 11 ຄົນ ຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 61 ຄົນພາຍໃນແຂວງໃນມື້ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ແລະ ທົ່ວປະເທດຍັງກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເປັນຈໍານວນຫຼາຍຈາກແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດ.

 ມື້ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2021 ນີ້, ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມໃໝ່ 198 ຄົນໃນນີ້ແມ່ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 27 ຄົນ (26 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 1 ຄົນຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ), ແຂວງຄໍາມ່ວນ 52 ຄົນ (ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ), ສາລະວັນ 11 ຄົນ (ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ), ສະຫວັນນະເຂດ 61 ຄົນ (50 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 11 ຄົນຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ) ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ 47 ຄົນ (ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ). ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ສປປ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວຈໍານວນ 10.092 ຄົນ ໃນນີ້ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ​​​ 5.873 ຄົນ, ຍັງນອນປິ່ນປົວ 4.210 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 9 ຄົນ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top