24/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ມຊ-ເລື່ອນການສອບເສັງ-ອອກໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ

ມຊ ເລື່ອນການສອບເສັງ ອອກໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ)  ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 2148/ມຊ ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ເພື່ອສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະແຕ່ ວັນທີ 31 ສິງຫາ –13 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນ  ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກເປັນວົງກວ້າງໃນທົ່ວປະເທດ.

ໃນນັ້ນ ມຊ ໄດ້ເລື່ອນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ອອກໄປຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ພ້ອມທັງໃຫ້ໂຈະການລົງທະບຽນສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ມຊ (ກັບທີ່) ແລະ ການອອກບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ຢູ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ. ສໍາລັບ ການລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ມຊ ທາງອອນລາຍນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ໄດ້.

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆລະບຸໄວ້ຕາມການແຈ້ງການດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

n

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top