12/05/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ພົບກຸ່ມຫຼອກລວງເອົາເງິນຈາກການລະດົມເງິນບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອ

ພົບກຸ່ມຫຼອກລວງເອົາເງິນຈາກການລະດົມເງິນບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອ

ສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີມິດສາຊີບ, ບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຕົ້ມຕຸນຫຼອກລວງໄດ້ນຳເອົາຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໜ່ວຍກູ້ໄພຂອງພວກເຮົາເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳມາກ່ອນ (ຮູບພາບຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ມາຖານະຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ອື່ນໆ) ໄປໂພສລົງ Facebook ເພື່ອຂໍລະດົມເງິນບໍລິຈາກອີກຄັ້ງໂດຍໄດ້ແກ້ໄຂຕົວເລກບັນຊີໃນການຮັບບໍລິຈາກ ເພື່ອຫຼອກລວງເອົາເງິນຂອງບັນດາຜູ້ໃຈບຸນທັງຫຼາຍເຂົ້າບັນຊີຂອງຕົນເອງ.

ສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງທີມງານສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ ນິ້ງນອນໃຈ ແລະ ໄດ້ມີການປະສານງານເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ທະນາຄານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກວດສອບບັນຊີ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງບຸກຄົນທີ່ເປີດຮັບບໍລິຈາກ ເພື່ອສືບສວນ ແລະ ນຳຕົວຜູ້ກະທຳຜິດມາດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນການບໍລິຈາກ ແຕ່ລະຄັ້ງ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top