16/05/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ພາກລັດ-ແລະ-ເອກະຊົນ-ກຽມເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງປື້ມໃນງານເທສະການປຶ້ມອ່ານ-2021

ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ກຽມເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງປື້ມໃນງານເທສະການປຶ້ມອ່ານ 2021

ຄະນະອັກສອນສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດໂມນິວເມັນຈຳກັດ ແລະ ຮ້ານປຶ້ມດີບຸກ ກຽມຈັດ ເທສະການປຶ້ມອ່ານ 2021 (Book Festival 2021) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-6 ມີນາ 2021 (ເລີ່ມ 8:00-18:00) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ).

ເທສະການປຶ້ມອ່ານຄັ້ງນີ້ ຈະມີຮ້ານປື້ມຫຼາຍກວ່າ 30 ຮ້ານທີ່ມາຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາພາຍໃນງານ ເຊັ່ນ: ການອ່ານ, ການຂຽນ, ການບັນຍາຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ບັນດານັກສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນສົ່ງເສີມກິດຈະກຳການອ່ານ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມໃນການພັດທະນາຕົນເອງຈາກການອ່ານ ແລະ ສົ່ງເສີມນັກຂຽນລາວໃຫ້ມີເວທີສະແດງຜົນງານ.

ໃນສັງຄົມລາວເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆຕໍ່ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ຄົນລາວບໍ່ມັກອ່ານໜັງສື” ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຂວາງທາງປາຍປາກກາ ແລະ ເປັນສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຂຽນລາວບໍ່ໜ້ອຍ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນັກຂຽນຫຼາຍທ່ານ ຍັງຄົງຝົນປາຍປາກກາ ແລະ ທຸ້ມເທສະຕິປັນຍາສ້າງສັນປຶ້ມທີ່ດີມີຄຸນຄ່າ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນລາວຫັນມາອ່ານໜັງສືໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງຄະນະອັກສອນສາດກໍຄືມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈຶ່ງໄດ້ຈັດໃຫ້ມີງານເທສະການອາຫານສະໝອງຂຶ້ນແລ້ວ 3 ຄັ້ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top