21/10/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ພະແນກສຶກສາທິການ-ແລະ-ກິລາ-ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເມື່ອວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 9 ຕົວເມືອງ ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນວ່າ:​ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກໆສະຖາບັນການສຶກສາເປີດການຮຽນການສອນ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຮຽນການສອນນັ້ນໂດຍໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.ສໍາລັບໂຮງຮຽນທີ່ຈະໃຫ້ນັກຮຽນມາລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໄວ້ກ່ອນນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ຈັດສັນລະອຽດຜັດປ່ຽນກັນມາບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມແອອັດ ຫຼື ໂຮງຮຽນທີ່ຈະມີການຈັດສັນສອບເສັງທົດສອບເພື່ອວັດລະດັບຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນຂອງຂັ້ນ ມ 1 ແລະ ມ 5 ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.​

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top