22/10/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ປະຊາຊົນລາວໄດ້ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19-ເຂັມທີ-1-ແລະ-2-ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ-3,2-ລ້ານຄົນ

ປະຊາຊົນລາວໄດ້ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 1 ແລະ 2 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 3,2 ລ້ານຄົນ

ປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານລາວ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງໝໍສູນກາງ, ແຂວງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງໄດ້ມີການເລັ່ງສັກວັກຊິນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊຶ່ງຮອດປັດຈຸບັນນີ້ມີປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 1,7 ລ້ານຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 1,4 ລ້ານຄົນ ລວມມີການສັກວັກຊິນ 5 ຊະນິດຄື: ສະປຸກນິກ, ຊີໂນຟາມ, ແອັດຕຣາເຊເນກາ, ຟາຍເຊີ ແລະ ຈອນສັນແອນຈອນສັນທີ່ໃຊ້ຢູ່ລາວ.

ການສັກຢາວັກຊິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະຊາຊົນນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ເລັ່ງໃສ່ສັກວັກຊິນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍ ແລະ ເປັນແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະມີການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງອື່ນໆທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍ ແລະ ເປັນແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕາມລໍາດັບ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຈາກສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາພົບວ່າການສັກວັກຊິນເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນຫຼາຍກວ່າຕ່າງແຂວງ ຊຶ່ງຮອດປັດຈຸບັນນີ້ມີປະຊາຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 500.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 400.000 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຈໍາປາສັກ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ 1 ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 167.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 145.000 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ສັກ ເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 138.442 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 125.000 ຄົນ, ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ສັກເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 109.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ຫຼາຍກວ່າ 102.000 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ສັກເຂັມທີ1 ຫຼາຍກວ່າ 92.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ຫຼາຍກວ່າ 85.000 ຄົນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆຕາມລໍາດັບ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານລາວຈະສັກວັກຊິນປ້ອງກັນ ພະຍາດດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 50%ຂອງປະຊາກອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 3,5 ລ້ານຄົນໃນປີ 2021 ນີ້.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top