29/07/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ປະກາດຜົນລາງວັນຜູ້ໂຊກດີ-ຄັ້ງທີ-1-ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ​ໂຄວິດ-19-ລຸ້ນ​ໂຊກ

ປະກາດຜົນລາງວັນຜູ້ໂຊກດີ ຄັ້ງທີ 1 ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ສັກ​ຢາ​ວັກ​ຊີນ​ຕ້ານ​ໂຄວິດ-19 ລຸ້ນ​ໂຊກ

 ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້, ບໍລິສັດ ບິກບລູ ເອເຈນຊີ ຮ່ວມກັບ ເພຈອິນໄຊລາວ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ສັກວັກຊີນປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ລຸ້ນຮັບໂຊກຄັ້ງທີ 1 ໂດຍມີການ Live ສົດຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍຂອງເພຈ ອິນໄຊລາວ ໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມສຸ່ມລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ ສົ່ງຂໍ້ມູນຕາມກະຕິກາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການກວດສອບຜູ້ໂຊກດີ ຕາມກະຕິກາ ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການໂອນເງິນລາງວັນ ຄັ້ງທີ 1 ມູນຄ່າ 500.000 ກີບ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍທາງບໍລິສັດຈະມີການເລື່ອນຈັບລາງວັນອີກ 3 ລາງວັນເປັນອາທິດໜ້າ ໃນສ່ວນລາງວັນທີ່ເຫຼືອຈະເລື່ອນການຈັດກິດຈະກຳໄປຈົນກວ່າ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນມາລັອດໃໝ່.

ທ່ານ ສັນທະລັກ ຈ່າສານ ກ່າວໃນ​ພິ​ທີວ່າ: ປົກກະຕິທາງບໍລິສັດເຮົາໄດ້ມີການຈັດ ກິດຈະກຳເພື່ອສັງຄົມມາໂດຍຕະຫຼອດຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ເຮົາໄດ້ມີການນຳຜ້າແບນເນີເກົ່າໄປເຮັດບ້ານໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ແລະ ລ້ຽງອາຫານໃຫ້ກັບສະມາຄົມຄົນພິການ ໃນປີ 2020 ເຮົາໄດ້ເຮັດຕູ້ປັນສຸກ 2 ຕູ້ ໂດຍເຮົາເປັນຄົນທຳອິດທີ່ລິເລິ່ມ ແລະ ໃນປີນີ້ ຄົບຮອບ 15 ປີ ຂອງບໍລິສັດເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ແລເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສັກຢາວັກຊິນຈື່ງໄດ້ຈັດໂຄງການນີ້ຂື້ນມາ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈັບລາງວັນໃນຮອບໜ້າ ເຮົາຈະເຊີນສື່ມວນຊົນມາເປັນສັກຂີພະຍານດ້ວຍ ໃນສ່ວນລາງວັນທີ່ເຫຼືອຈະມີການແຈ້ງອີກຄັ້ງ ວ່າຈະມີການແຈກເວລາໃດ ຊຶ່ງເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າສັນຍານຈາກ ພາກລັດຖະບານ. ບໍລິສັດຍັງມີນະໂຍບາຍໃນການຄືນສູ່ສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຮ່ວມພັດທະນາ ສັງຄົມລາວຢ່າງຍຶນຍົງ.

 

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top