16/05/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ບໍລິສັດ-ຊີພີ-ອໍ-ຈໍາກັດ-(ມະຫາຊົນ)-ມອບຂອງຂວັນໃຫ້-ສຶ່ມວນຊົນລາວ-ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບປີໃໝ່-2022-ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້

ບໍລິສັດ ຊີພີ ອໍ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ) ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ ສຶ່ມວນຊົນລາວ ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2022 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 7 ເດືອນເມສາ ປີ 1994, ເຊິ່ງເປັນໜັງສືພິມພາສາ ອັງກິດສະບັບທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top