25/07/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ບໍລິສັດເບຍລາວ-ໃຫ້ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາ-ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ-ແລະ-ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ

ບໍລິສັດເບຍລາວ ໃຫ້ທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ

ບໍລິສັດເບຍລາວ ຈຳກັດໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາ​ ສໍາລັບນັກສຶກສາ 150 ທຶນ ໃນສົກຮຽນ 2020-2021, ລວມມູນຄ່າປະມານ 440 ລ້ານກີບ, ຊຶ່ງທຶນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NUOL), 120 ທຶນ, ມູນຄ່າ 349 ລ້ານກີບ ແລະ ອີກ 30 ທຶນການສຶກສາ ສຳລັບນັກສຶກສາຢູ່ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດມູນຄ່າ 91 ລ້ານກີບ, ໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບເງິນ 300.000 ກີບ / ເດືອນ.


ພິທີມອບ-ຮັບທຶນການສຶກສາ ໄດ້ຈັດຂື້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງທ່ານ Henrik Andersen, ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດເບຍລາວຈໍາກັດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.


ບໍລິສັດເບຍລາວຈໍາກັດໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແລະສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ໂດຍສຸມໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຊຶ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສານີ້ ເນັ້ນໃສ່ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດຂາດເຂີນດ້ານທຶນການສຶກສາ.


ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top