12/05/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ບຣາເດີ-ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບດ້ານການໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍລະດັບ-gold-ຈາກສະຖາບັນ-service-quality-institution-(sqi)

ບຣາເດີ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບດ້ານການໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍລະດັບ Gold ຈາກສະຖາບັນ Service Quality Institution (SQI)

ບຣາເດີສະທ້ອນ DNA ຜູ້ນຳຕົວຈິງດ້ານຄຸນນະພາບ ງານບໍລິການຫຼັງການຂາຍອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນນະ ພາບດ້ານການໃຫ້ບໍລິການລະດັບ Gold ຈາກສະຖາບັນ SQI ແລະ ຖືວ່າເປັນການນຳໜ້າດ້ານຄຸນນະພາບງານບໍລິການອີກຂັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຈາກສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມຄວາມ ໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າອີກລະດັບໜຶ່ງ ພ້ອມກຽມເສີມການພັດທະນາການຕໍ່ຍອດງານບໍລິການດ້ວຍນະວັດຕະກຳເທັກໂນໂລຊີເພື່ອມອບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດແກ່ລູກຄ້າບຣາເດີທຸກຄົນ.

ທ່ານ ທີລະວຸດ ສຸພະພັນພິນໂຍ ກຳມະການຜູ້ຈັດການ ບໍລິສັດ ບຣາເດີ ຄອມເມີຊຽວ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ  ເປີດເຜີຍວ່າ: ທີ່ຜ່ານມາ ບຣາເດີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍມາໂດຍຕະຫຼອດ ບໍລິສັດບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມທັກສະໃຫ້ແກ່ທີມບໍລິການເທົ່ານັ້ນແຕ່ເຮົາຍັງເສີມດ້ານການປັບ mindset ເຂົ້າໄປນຳເຊິ່ງເຊື່ອຢ່າງຍິ່ງວ່າການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການລະດັບ Gold ຈາກສະຖາບັນ SQI ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນອີກສ່ວນທີ່ຊ່ວຍຕໍ່ຍອດການບໍລິການຫຼັງການຂາຍຂອງບຣາເດີໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຕໍ່ເນື່ອງສູ່ອະນາຄົດ.

ທ່ານ ທີລະວຸດ ສຸພະພັນພິນໂຍ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: at your side ຄືຫຼັກໃນການປະຕິບັດຫຼື motto ທີ່ບຣາເດີຍຶດຖືມາໂດຍຕະຫຼອດ ເຮົາພ້ອມສະເໝີທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງລູກຄ້າ ພັນທະມິດທາງທຸລະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ເຊິ່ງຫຼັກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບຣາເດີຈະມຸ່ງໄປທີ່ 2 ສ່ວນຄື: ການມຸ່ງພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕຢ່າງຍຶນຍົງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສະເໝີ.

ທາງດ້ານ ດຣ ລັດຊຸມາ ຫຸຕາຍົນ ກຳມະການຜູ້ຈັດການສະຖາບັນ Service Quality Institution (SQI) ກໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງພາບລວມການພັດທະນາສັກກະຍະພາບການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ບຣາເດີ ວ່າ: ບຣາເດີຖືເປັນອີກໜຶ່ງອົງກອນທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະສິດທິພາບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຕັ້ງແຕ່ລະດັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ກຳນົດນະໂຍບາຍຈົນເຖິງລະດັບປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງຮັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວມາສານຕໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນຮູບປະທຳແຫ່ງການບໍລິການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັກກະຍະພາບ ແລະ ຖືເປັນບ່ອນທຳອິດທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການທົດສອບຕາມເກນການຮັບຮອງຄຸນນະພາບງານບໍລິການໄດ້ວ່ອງໄວກວ່າທີ່ສະຖາບັນກຳນົດເນື່ອງຈາກຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ວາງຮາກຖານມາດີແລ້ວ ຍັງປະກອບກັບຄວາມຕັ້ງໃຈແລະມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາຢ່າງຈິງຈັງ ເຮັດໃຫ້ການກ້າວໄປອີກໜຶ່ງຂັ້ນບໍ່ໄດ້ເປັນອຸປະສັກແຕ່ຢ່າງໃດຕໍ່ບຣາເດີ.

ທ່ານ ວໍລະສັກ ປະດິດກຸນ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ ບໍລິສັດ ບຣາເດີ ຄອມເມີຊຽວ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ເປີດເຜີຍວ່າ: ປັດຈຸບັນ ບຣາເດີ ມີສູນບໍລິການຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດ ດັ່ງນັ້ນການສ້າງມາດຕະຖານການບໍລິການທີ່ເປັນໜຶ່ງດຽວຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນເພື່ອສ້າງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈສູງສຸດແກ່ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ດັ່ງນັ້ນ ບຣາເດີ ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາມາດຕະຖານ Service Excellence ຂື້ນ ເພື່ອວາງກອບການບໍລິການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຝ່າຍບໍລິການທຸກຄົນໃຫ້ຍຶດເປັນແນວທາງປະຕິບັດ ໂດຍນຳຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເປັນປັດໃຈຫຼັກໃນການສົ່ງມອບງານບໍລິການເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແກ່ລູກຄ້າ ນອກຈາກນີ້ ບຣາເດີ ຍັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທີມບໍລິການຢູ່ສະເໝີເພື່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບຄວາມພ້ອມໃນການສົ່ງມອບບໍລິການອັນເປັນເລີດສູ່ລູກຄ້າ ແລະເພື່ອການພັດທະນາອີກຂັ້ນ ບຣາເດີ ຈຶ່ງໄດ້ຂໍຮັບການປະເມີນການຮັບຮອງຄຸນນະພາບເກນຫານຮັບຮອງ SQI ເພື່ອໃຫ້ໜ່ວຍງານພາຍນອກທີ່ມີໜ້າທີ່ກວດສອບງານບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກອົງກອນຊັ້ນນຳມາຮ່ວມປະເມີນຄຸນນະພາບເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນແກ່ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າຮັບບໍລິການທີ່່ສູນບໍລິການຂອງບຣາເດີ.

ທ່ານ ວໍລະສັກ ປະດິດກຸນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມຕື່ມວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ບຣາເດີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຈຶ່ງໄດ້ມີການພັດທະນາຄຸນນະພາບງານບໍລິການມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍຶນຍົງ ບຣາເດີ ຈຶ່ງໄດ້ຂໍເຂົ້າຮັບການປະເມີນການຮັບຮອງຄຸນນະພາບເກນການຮັບຮອງ SQI ໂດຍເກນດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແນວນະໂຍບາຍຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕັ້ງແຕ່ພາຍໃນອົງກອນໄປຈົນເຖິງການມອບປະສົບການທາງບວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າພາຍນອກ.

ທ່ານນາງ ລັດສິຍາກອນ ຕັນທະວະນິດ ຮັກສາການຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ ບໍລິສັດ ບຣາເດີ ຄອມເມີຊຽວ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ກ່າວເຖິງແນວທາງແລະແຜນການພັດທະນາງານບໍລິການຂອງບຣາເດີຈາກປັດຈຸບັນສູ່ອະນາຄົດວ່າ: ເປົ້າໝາຍຂອງທີມບໍລິການຫຼັງການຂາຍຂອງບຣາເດີ ຄືການມອບບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ເປັນເລີດ ຫຼັກໃນການເຮັດວຽກແບບ outside in ຈຶ່ງເປັນອີກໜຶ່ງຫຼັກທີ່ບຣາເດີຍຶດຖືມາໂດຍຕະຫຼອດເພາະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຄືຫົວໃຈຫຼັກໃນການສົ່ງມອບບໍລິການ ລະຫວ່າງກາງການປ່ຽນແປງທີ່ວ່ອງໄວຍິ່ງຂຶ້ນໃນທຸກມື້ສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງລູກຄ້າ ລວມເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ generation ກໍເປັນຕົວແປສຳຄັນທີ່ບຣາເດີຕ້ອງນຳມາເປັນໜຶ່ງໃນປັດໃຈທີ່ຄຳນຶງເຖິງໃນທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການພັດທະນາງານບໍລິການ ນອກຈາກນີ້ ບຣາເດີ ຍັງໄດ້ພັດທະນາ product ດ້ານການບໍລິການເພື່ອເອື້ອອຳນວຍປະໂຫຍດແກ່ລູກຄ້າ ເຊັ່ນ Brother Care Pack  ບໍລິການເສີມພ້ອມເບິ່ງແຍງຫຼັງການຂາຍ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນດ້ວຍການຂະຫຍາຍເວລາການຮັບປະກັນ ບໍລິການສ້ອມແປງນອກສະຖານທີ່ ບໍລິການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ ບໍລິການບຳລຸງຮັກສາ ບໍລິການກວດເຊັກບໍາລຸງຮັກສາລາຍປີ ແລະ Brother Care Express ບໍລິການຮັບສົ່ງສ້ອມແປງພ້ອມສົ່ງຄືນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ມອບບໍລິການພິເສດຮັບສົ່ງສ້ອມແປງພ້ອມສົ່ງຄືນແບບຮັບໄວເຖິງທີ່ ສົ່ງໄວເຖິງມື ປະຢັດເວລາບໍ່ຕ້ອງເດີນທາງ.

ທ່ານນາງ ລັດສິຍາກອນ ຕັນທະວະນິດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ບຣາເດີ ພ້ອມນຳຄວາມແຂງແກ່ນຂອງທີມບໍລິການມາພັດທະນາຄວບຄູ່ໄປກັບການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາເສີມເພື່ອຕອບສະໜອງໄລສະໄຕການໃຊ້ຊີວິດຂອງລູກຄ້າໃນຍຸກປະຈຸບັນ ໂດຍຫຼ້າສຸດ ບຣາເດີໄດ້ພັດທະນາ Brother Live Chat ແລະ  bot ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສະດວກແລະວ່ອງໄວໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເສີມທີມ contact center ທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຢູ່ແລ້ວ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top