22/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ-ໂຄວິດ-19-ໃນຊຸມຊົນເຖິງ-24-ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນເຖິງ 24 ຄົນ

ວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ນີ້, ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດ ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມໃໝ່ 199 ຄົນ ໃນນີ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເຖິງ 64 ຄົນ ຈາກຜູ້ເຂົ້າກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອທັງໝົດ 3.521 ຄົນ.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈໍານວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ 28 ຄົນ (4 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ 24 ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 11 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ອຸດົມໄຊ 1 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ຫຼວງນໍ້າທາ 8 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ບໍລິຄໍາໄຊ 2 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ), ຄໍາມ່ວນ 7 ຄົນ (5 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ 2 ຄົນໃນຊຸມຊົນ), ສາລະວັນ 22 ຄົນ (19 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ 3 ຄົນ ໃນຊຸມຊົນ), ສະຫວັນນະເຂດ 68 ຄົນ (54 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ 14 ຄົນ ໃນຊຸມຊົນ) ແລະ ຈໍາປາສັກ 52 ຄົນ (51 ຄົນ ນໍາເຂົ້າ ແລະ 1 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ).

ເມື່ອເບີ່ງຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນແລ້ວເຫັນວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຫຼາຍກວ່າແຂວງອື່ນ ມີເຖິງ 24 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ສະຫວັນນະເຂດ 14 ຄົນ, ບໍ່ແກ້ວ 11 ຄົນ, ຫຼວງນໍ້າທາ 8 ຄົນ ຕາມລໍາດັບ.  

ຮອດປັດຈຸບັນ ລາວມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 15.045 ຄົນ ໃນນີ້ປິ່ນປົວຫາຍດີ10.048  ຄົນ, ຍັງນອນປິ່ນປົວ 4.983 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ14 ຄົນ. 

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top