17/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ນວ-ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19-ໃນຊຸມຊົນເພີ່ມໃໝ່-17-ຄົນ

ນວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນເພີ່ມໃໝ່ 17 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນເພີ່ມໃໝ່ 17 ຄົນໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ຈາກຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນທັງໝົດ 60 ຄົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສະເພາະມື້ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2021 ນີ້ ລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 115 ຄົນ ໃນນີ້ ກວດພົບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 21 ຄົນ (4 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 17 ຄົນຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 20 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ຫຼວງພະບາງ 2 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ຫຼວງນໍ້າທາ 1 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ວຽງຈັນ 1 ຄົນ(ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ), ໄຊຍະບູລີ 1 ຄົນ (ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ), ບໍລິຄໍາໄຊ 1 ຄົນ (ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ), ຄໍາມ່ວນ 11 ຄົນ ( 9 ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ແລະ 2 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ), ສາລະວັນ 15 ຄົນ (ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ), ສະຫວັນນະເຂດ 30 ຄົນ (12 ຄົນກໍລະນີນໍາເຂົ້າ, 18 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ) ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ 12 ຄົນ (ກໍລະນີນໍາເຂົ້າ).

ຮອດປັດຈຸບັນລາວພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມແລ້ວ 14.466 ຄົນ ໃນນີ້ປິ່ນປົວຫາຍດີ 9.611 ຄົນ ແລະ ຍັງນອນປິ່ນປົວ 4.843 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 12 ຄົນ. 

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top