09/12/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19-ຢູ່ລາວເລີ່ມໜ້າເປັນຫ່ວງ

ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວເລີ່ມໜ້າເປັນຫ່ວງ

ສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວເລີ່ມໜ້າເປັນຫ່ວງໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກຍ້ອນວ່າຍັງກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະວັນ, ນອກນັ້ນກໍຍັງກວດພົບຈາກແຮງງານລາວທີ່ກັບຄືນປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ..

ສະເພາະມື້ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2021 ນີ້ ປະເທດລາວກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມໃໝ່ 172 ຄົນ (56 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ) ຈາກຜູ້ເຂົ້າກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອທັງໝົດ 3.093 ຄົນ ໃນນີ້ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ 586 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 557 ຄົນ, ຈໍາປາສັກ 567 ຄົນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈໍານວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ 19 ຄົນ (13 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ 6 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ), ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 2 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ),  ຫຼວງນໍ້າທາ 5 ຄົນ (ຕິດໃນຊຸມຊົນ), ບໍລິຄໍາໄຊ 4 ຄົນ (ນໍາເຂົ້າ), ຄໍາມ່ວນ 12 (5 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ 7 ຄົນ ໃນຊຸມຊົນ), ສາລະວັນ 16 ຄົນ (14 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ 2 ຄົນຕິດໃນຊຸມຊົນ), ສະຫວັນນະເຂດ  89 ຄົນ (68 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ  21 ຄົນໃນຊຸມຊົນ), ຈໍາປາສັກ 25 ຄົນ (12 ຄົນນໍາເຂົ້າ ແລະ 13 ຄົນ ໃນຊຸມຊົນ).

ຮອດປັດຈຸບັນ ປະເທດລາວມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ 15.933 ຄົນ ໃນນີ້ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ  10.453 ຄົນ, ຍັງນອນປິ່ນປົວ 5.464 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 16 ຄົນ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top