11/05/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ການອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ-ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍວຽກງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກ່ອນເປີດ-ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ-ຊຸດທີ-ix-ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ

ການອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫຼຂອງງົບປະມານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍວຽກງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກ່ອນເປີດ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII ທ້າຍສະໄໝ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຶ່ງຄະນະລັດຖະບານໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄົ້ວຫຼາຍບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ.

ສະເພາະຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025) ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງເປັນຕົ້ນແມ່ນວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫຼ ຂອງງົບປະມານ, ມາດຕະການປະຢັດມັດທະຍັດ, ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ, ການກຳນົດຈຸດສຸມ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດ, ການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ ແລະ ອື່ນໆ, ລວມທັງ ຕົວເລກຄາດໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ອນຈະນຳໄປສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ຮ່າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2021-2025) ນີ້ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍກຳນົດທິດທາງລວມ ຖືເອົາບັນຫາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກການຈັດຕັັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແນໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃຫ້ສາມາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ


ພາບ: ຂປລ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top