07/05/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງກ້ອນຕື່ນ-–-ຫ້ວຍແກ້ວມີຄວາມຊັກຊ້າກວ່າແຜນການ

ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງກ້ອນຕື່ນ – ຫ້ວຍແກ້ວມີຄວາມຊັກຊ້າກວ່າແຜນການ

ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງຄົມມະນາຄົມໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງກ້ອນຕື່ນ – ຫ້ວຍແກ້ວ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຜ່ານໄປ 3 ປີ (2017-2020) ສໍາເລັດພຽງ 50% ຊຶ່ງມີຄວາມຊັກຊ້າກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ຍ້ອນວ່າໂຄງການຕັ້ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກອກຫຼີກ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂົນສົ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ດ້ານງົບປະມານກໍ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ການກໍ່ສ້າງແຕ່ລະໄລຍະບໍ່ພຽງພໍ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍມີມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 180 ກວ່າຕື້ກີບ ຊຶ່ງຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໂດຍລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງຄົມມະນາຄົມ.

ຂົວດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວຂອງຂົວທັງໝົດ 503 ແມັດ, ຄວາມກ້ວາງທາງລົດແລ່ນປະມານ 8 ແມັດ, ທາງຄົນຍ່າງກວ້າງເບື້ອງລະ 1,8 ແມັດ, ເປັນໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຫຼວງຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໝາຍເລກ 2243 ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານກ້ອນຕື່ນ – ຫ້ວຍແອ່ນ ແລະ ເຊື່ອມຈອດຕິດຊາຍແດນເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີໄລຍະສັ້ນທີ່ສຸດຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວໄປສູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຜ່ານແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ຂ່າວ-ພາບ: ພອນສະຫວັນ ມະນີສີ

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top