26/07/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ກອງທຶນອາຊຽນ-ເຫັນດີເອົາງົບປະມານ-10,5-ລ້ານໂດລາ-ເພື່ອຈັດຊື້ວັກແຊງຕ້ານພະຍາດ-ໂຄວິດ-19-ໃຫ້ປະຊາຊົນອາຊຽນ

ກອງທຶນອາຊຽນ ເຫັນດີເອົາງົບປະມານ 10,5 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຈັດຊື້ວັກແຊງຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນອາຊຽນ

ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາພາຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການສະພາປະສານງານອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຄັ້ງທີ 6 ແບບທາງໄກ (6th Meeting of ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ປະເທດບຣູໄນ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມານີ້.


ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຫັນດີເອົາງົບປະມານ ຈໍານວນ 10,5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນອາຊຽນເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເພື່ອຈັດຊື້ວັກແຊງຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນອາຊຽນ (ໃນນີ້, 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແບ່ງປັນແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ເທົ່າທຽມກັນ ປະເທດລະ 1 ລ້ານ ໂດລາ ແລະ 5 ແສນ ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບພະນັກງານກອງເລຂາອາຊຽນ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ນະຄອນ ຈາກາຕາ), ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ປະຈໍາກອງເລຂາອາຊຽນ ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຟື້ນຟູຮອບດ້ານຂອງອາຊຽນ ແລະ ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ເພື່ອຮ່າງຂອບຂໍ້ຕົກລົງໃນການສ້າງແລວການເດີນທາງໃນອາຊຽນ ພ້ອມທັງໃຫ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືຮ່າງພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ.


ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເລັ່ງລັດສ້າງຄັງແຮຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ສໍາລັບພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກພາກພື້ນອາຊຽນ ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການຄັດເລືອກປະເທດເຈົ້າພາບ (host country) ຂອງສູນສາທາລະນະສຸກສຸກເສີນ ແລະ ພະຍາດລະບາດພາກພື້ນອາຊຽນ, ຊຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສາທາລະນະສຸກອາຊຽນ ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນການຄັດເລືອກດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້ ຈະນໍາສະເໜີລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 29 (29th ASEAN Coordinating Council Meeting) ໃນເດືອນສິງຫາ 2021 ເພື່ອມີທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນ-ພາບ: Lao national Radio

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top