29/07/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ-ແລະ-ການຂັບຂີ່-ນະຄອນຫຼວງ-ວຽງຈັນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ-ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19-ມາໃຊ້ບໍລິການ

ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 ມາໃຊ້ບໍລິການ

ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເມື່ອວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ພະນັກງານພາຍໃນກອງຄຸ້ມຄອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ມາປະຈໍາການ ແລະ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວມາໃຊ້ບໍລິການຢູ່ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ທົ່ງປົ່ງ),  ສາຂາ ເມືອງນາຊາຍທອງ (ນ້ຳຊວງ) ແລະ ສາຂາ ເມືອງໄຊທານີ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະນັ້ນຜູ້ຈະໄປໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງໄດ້ ຖືບັດຢັ້ງຢືນການສັກຢາວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ-19 ໄປນໍາທຸກຄັ້ງ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top