23/10/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

‘ไทยสร้างไทย’บุกใต้-ประชุมใหญ่ว่าที่ผู้สมัคร-14-จังหวัดภาคใต้

‘ไทยสร้างไทย’บุกใต้ ประชุมใหญ่ว่าที่ผู้สมัคร 14 จังหวัดภาคใต้

“พงศกร” เผยกระแสตอบรับดีมาก ทั้งนักธุรกิจ-คนรุ่นใหม่ภาคใต้จำนวนมาก สนใจร่วมสมัครสส.ไทยสร้างไทย หวังเป็นทางเลือกใหม่ของชาวใต้ ที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ภาคใต้ ยืนยันส่งผู้สมัครภาคใต้ครบทุกเขต

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top