09/12/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

แก้ปัญหา.มังคุดราคารูด-งัดสารพัดวิธีอุ้มเกษตรกร

แก้ปัญหา..มังคุดราคารูด งัดสารพัดวิธีอุ้มเกษตรกร

“ผลไม้ใต้โดยเฉพาะมังคุดราคาตกต่ำ การเดินทางข้ามจังหวัดยุ่งยากจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ล้งจากภาคตะวันออกลงไปรับซื้อผลไม้ในภาคใต้ไม่ได้ ขณะเดียวกัน ระบบไปรษณีย์งดรับ ส่งของ แถมยังมีอีกสารพันปัญหา กระทรวงเกษตรฯจึงร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก จากเดิมเคยได้ราคาหน้าสวน กก.ละ 80-100 บาท เหลือแค่ กก.ละ 10 บาท”

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบายถึงสถานการณ์มังคุดใต้ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติอย่างหนัก จนก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหา…ที่ผ่านมามีการทำงานร่วมกับหน่วยงานนอกกระทรวงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการให้กับเกษตรกรไทย โดยล่าสุดได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดทำโครงการ “เกษตรกร Happy” โดยขอความร่วมมือไปยังบริษัท ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนพร้อมกัน 105 สาขาใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ให้นำส่งผลไม้จากเกษตรกรถึงผู้รับในพื้นที่สีแดงทุกพื้นที่

ทั้งนี้ ได้รับการยืนยันจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจะเร่งกำชับไปรษณีย์ทุกสาขาดำเนินการตามข้อเสนอ แต่การจัดส่งอาจช้ากว่าปกติ 1 วัน เพราะต้องใช้สาขาปลายทางที่อยู่นอกพื้นที่สีแดงผลัดเวรกันส่ง …เนื่องจากก่อนหน้านี้มีพนักงานของสาขาในพื้นที่สีแดงติดโควิด-19

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัทเคอร์รี่ ได้ตกลงที่จะเปิดบริการอีกครั้งเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันระบบขนส่งเป็นกลไกสำคัญของการค้า และระบายผลไม้ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

ส่วนกรณีที่ล้งจากภาคตะวันออกไม่สามารถรับซื้อมังคุดในภาคใต้ได้ ที่ผ่านมาก็ขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และแรงงานจังหวัด อำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายแรงงานที่ไปกับล้ง จากภาคตะวันออกไปภาคใต้ ขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือล้งทั้งค้าภายในและส่งออก ให้ลงมาซื้อมังคุดด้วยมาตรการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้สถานการณ์เริ่มกระเตื้องขึ้น เช่นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีล้งเข้ามาซื้อขายมังคุดและผลไม้เพิ่มขึ้นจาก 40 ล้ง เป็น 146 ล้งแล้ว

นอกจากนั้น ยังได้รับแจ้งจากสมาคมผู้ส่งออกทุเรียนมังคุดว่า ขณะนี้สามารถจองตู้คอนเทนเนอร์ที่จะส่งออกผลไม้ทางเรือได้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ทำให้ช่วยลดการขนส่งทางรถไปประเทศจีน ที่แออัดติดขัดบริเวณด่านโหยวอี้กวนและด่านโมฮ่าน จนทำให้ตู้คอนเทนเนอร์หมุนกลับมาภาคใต้ไม่ทันนั้นดีขึ้น โดยหากตู้คอนเทนเนอร์ทยอยกลับมาขนมังคุดได้มากขึ้นจะทำให้การซื้อขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขยับตัวสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ถึงมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโรคของประเทศจีน ทำให้เกิดปัญหาการขนส่งล่าช้า ขาดแคลนแรงงาน ตู้คอนเทนเนอร์ และตะกร้าใส่ผลไม้ รวมทั้งปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นที่ได้ยาก ได้เชื่อมโยงและกระจายมังคุดออกนอกแหล่ง ผลิต โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการแก่ศูนย์กระจายในจังหวัดแหล่งผลิต กก.ละ 3 บาท ซึ่งกรมการค้าภายในโอนเงินให้จังหวัดดำเนินการจำนวน 50,850,000 บาท ตามที่ฟรุ้ตบอร์ดอนุมัติเพื่อกระจายมังคุดจำนวน 16,950 ตันออกนอกแหล่งผลิตอย่างเร่งด่วน

พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนค่าขนส่งสำหรับผลไม้ที่ส่งผ่านไปรษณีย์ โดยกรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยสนับสนุนกล่องไปรษณีย์ และสติกเกอร์ส่งฟรีผลไม้ทั่วประเทศ ส่งเสริมการขายผ่านออนไลน์แก่เกษตรกรรายย่อยจำนวน 20,000 กล่อง บรรจุกล่องละ 10 กก. เพื่อช่วยกระจายผลไม้ 2,000 ตัน โดยได้จัดส่งกล่องพร้อมสติกเกอร์ให้จังหวัดต่างๆ แล้ว ส่วนมังคุดตกเกรดได้เชื่อมโยงผู้รับซื้อของกรมการค้าภายในให้ช่วยเร่งระบายออกจากแหล่งผลิตโดยเร่งด่วน

สำหรับประชาชนทั่วไปสนใจอุดหนุนผลไม้ไทย มังคุด จ.นครศรีธรรมราช เงาะ จ.สุราษฎร์ธานี และลำไย จ.พะเยา ได้ในช่องทาง facebook : Thailandpostmart และเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย www.Thailandpostmart.com  โดยกระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนค่าขนส่ง และค่ากล่องให้กับประชาชนที่สั่งซื้อผลไม้ออนไลน์ผ่านช่องทางดังกล่าว.

กรวัฒน์ วีนิล

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top