สภาลงมติ-ผ่านร่างพรบ.งบประมาณแล้ว-สุพัฒน์พงษ์ขอบคุณที่เห็นชอบ

สภาลงมติวาระ 3 เห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2566 คะแนนเสียง 258-180 ส่งให้ส.ว.พิจารณาต่อใน 20 วัน สุพัฒน์พงษ์ขอบคุณ มั่นใจเกิดประโยชน์กับประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 23 ส.ค.2565 รัฐสภาได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก่อนลงมติในวาระ 3 เห็นชอบร่างดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 258 ต่อ 180 งดออกเสียง 3 และไม่ลงคะแนน 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฯ 2566 และจะส่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไปยังวุฒิสภา เพื่อพิจารณาภายใน 20 วัน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาล กล่าวว่า ตนขอบคุณที่ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.2566 ที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ และนโยบายต่างๆ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนเป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

DSC 7857 728x485 1

ส่วนข้อห่วงใย และข้อเสนอแนะของสมาชิก รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรับงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และขอบคุณ กมธ. ที่เสียสละเวลาพิจารณาอย่างเต็มที่ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รัฐบาลจะนำความเห็นของกมธ. ไปปรับปรุง เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับประเทศต่อไป

ทั้งนี้นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม สั่งปิดประชุมในเวลา 22.54 น. สำหรับการพิจารณาร่างดังกล่าว เริ่มพิจารณาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นไปอย่างล่าช้า ผ่านไป 7 ชั่วโมง พิจารณาไปได้เพียง 4 มาตราเท่านั้น คือมาตรา 30 – 33 แต่เมื่อผ่านมาตรา 33 งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก็ดำเนินไปอย่างไหลรื่น และใช้เวลาพิจารณาในแต่ละมาตราไม่นานเหมือนมาตราที่ผ่านมา เพราะมีสมาชิกอภิปรายน้อย

546598654

ต่อมาเวลา 22.10 น. พิจารณามาตรา 39 ทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายของร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) อภิปรายในมาตราดังกล่าว แต่ก่อนอภิปรายพล.ต.ต.สุพิศาล ได้กล่าวถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ตามธรรมเนียมในรัฐธรรมนูญ นายกฯ ต้องมาตอบในสภาแห่งนี้

แต่มีข่าวว่านายกฯ ไม่มา เพราะมันใกล้เที่ยงคืนใช่หรือไม่ หรือก่อนเที่ยงคืนนายกฯต้องเตรียมเซ็นลงบนเอกสารหรือไม่ ถึงไม่มาสภา จากนั้นเวลา 22.40 น. ที่ประชุมพิจารณาในวาระ 2 ครบทั้ง 40 มาตรา และลงมติในวาระ 3 เห็นชอบกับร่างดังกล่าว

4 caviale royal 2 300x300 1

IL PRIMO ECOMMERCE SPECIALIZZATO IN DELIZIE AL TARTUFO E CAVIALE – CAVIAREAT.COM

Leave a Reply