18/06/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

พรรคพลังประชารัฐ-เคาะแล้ว-18-มิย.-ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ขอนแก่น

พรรคพลังประชารัฐ เคาะแล้ว 18 มิ.ย. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ขอนแก่น

พรรคพลังประชารัฐ คอนเฟิร์ม ยกทีมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ขอนแก่น 18 มิ.ย.นี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐ มีมติจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาต ภายใต้มาตรการป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมวันดังกล่าวจะมีการหารือเพื่อชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ถึงงบดุลประจำปี และคาดว่าอาจจะมีการหารือเรื่องการปรับโครงสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐ.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top