ปภ-แจ้งเตือน-14-จังหวัด-เฝ้าระวัง-เตรียมรับมือ-ระดับน้ำเพิ่มสูง-31-สค–10-กย.นี้

ปภ. แจ้งเตือน 14 จังหวัด เฝ้าระวัง-เตรียมรับมือ ระดับน้ำเพิ่มสูง 31 ส.ค. – 10 ก.ย.นี้ 2 ลุ่มน้ำอีสาน 6 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 30 ส.ค.65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำท่าและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 34/2565 แจ้งว่า

ระดับน้ำในแม่น้ำมูน บริเวณ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ท้ายจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำชีและแม่น้ำมูนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในวันที่ 3 – 8 ก.ย.บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนัก รวมถึงจากการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 10 ก.ย.ดังนี้

1.พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำระดับน้ำท่วมขังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 – 0.50 เมตร

1.1 ลุ่มน้ำชี ลำน้ำพรมและลำน้ำเชิญ บริเวณ จ.ชัยภูมิ (อ.คอนสาร ภูเขียว และบ้านแท่น) แม่น้ำชีและลำน้ำพอง บริเวณ จ.ขอนแก่น (อ.แวงน้อย แวงใหญ่ โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี บ้านไผ่ บ้านแฮด พระยืน และเมืองฯ) มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย เชียงยืน กันทรวิชัย และเมืองฯ) กาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย กมลาไสย และร่องคำ) ร้อยเอ็ด (อ.จังหาร และเชียงขวัญ) และ ยโสธร (อ.เมืองฯ คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และค้อวัง) ลำน้ำยัง บริเวณ จ.กาฬสินธุ์ (อ.เขาวง นาคู และกุฉินารายณ์) ร้อยเอ็ด (อ.โพนทอง และเสลภูมิ)

1.2 ลุ่มน้ำมูน แม่น้ำมูน บริเวณ จ.นครราชสีมา (อ.แก้งสนามนาง) ศรีสะเกษ (อ.ราษีไศล ยางชุมน้อย และกันทรารมย์) และ อุบลราชธานี (อ.วารินชำราบ และเมืองฯ) ลำโดมใหญ่ บริเวณ จ.อุบลราชธานี (อ.นาจะหลวย เดชอุดม และนาเยีย) ลำเซบก บริเวณ จ.อุบลราชธานี (อ.ตระการพืชผล และดอนมดแดง)

2.พื้นที่เฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำมากเกินเกณฑ์ควบคุม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก อ่างเก็บน้ำน้ำพุง จ.สกลนคร อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล จ.นครนายก อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำทั่วประเทศ

กอปภ.ก.จึงประสาน 14 จังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตรในช่วง 24 ชั่วโมง และจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง พร้อมตรวจสอบและซ่อมแซมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำให้มั่นคงแข็งแรง และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ

รวมถึงปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำ บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ เร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ต้นน้ำ อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784”โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

4 caviale royal 2 300x300 1

IL PRIMO ECOMMERCE SPECIALIZZATO IN DELIZIE AL TARTUFO E CAVIALE – CAVIAREAT.COM

Leave a Reply