16/06/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

นพค51-นำทหารเข้าซ่อมแซมบ้านเรือน-ปชช.-หลังเจอพายุฤดูร้อนถล่ม

นพค.51 นำทหารเข้าซ่อมแซมบ้านเรือน ปชช. หลังเจอพายุฤดูร้อนถล่ม

“ทัพไทย” มอบ นทพ. ส่งนักรบสีน้ำเงิน นำทหารพัฒนา นพค.51 จัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนหลังเจอพายุฤดูร้อนถล่ม จ.อุบลฯ-จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) พ.อ.วรการ ฮุ่นตระกูล ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ./ศบภ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. ได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบุ่งซวย อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน โดยการขนย้ายซากปรักหักพัง และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 27 หลังคาเรือน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ในพื้นที่บ้านเรือนราษฎร บ้านบุ่งซวย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ขณะเดียวกันได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 12 นาย พร้อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน จำนวน 6 หลัง

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top