28/07/2021

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

คมนาคม-เผย-2-วันปีใหม่-64-ดับ-77-ราย-เจ็บ-477-"โคราช"-อุบัติเหตุสูงสุด

คมนาคม เผย 2 วันปีใหม่ 64 ดับ 77 ราย เจ็บ 477 "โคราช" อุบัติเหตุสูงสุด


โควิด-19 ระบาดใหม่ ข้อมูล 29-30 ธันวาคม 2563 คนเดินทางขนส่งสาธารณะซบเซาแค่ 3 ล้านคน ส่วนรถเข้าออกกรุงเทพฯ แค่ 4 ล้านคัน เสียชีวิต 77 ราย บาดเจ็บ 477 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด 


วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.) สรุปได้ดังนี้คือ ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 3,478,597 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 35.47%

โดยมีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ 4,517,800 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 4.05% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 4,253,895 คัน คิดเป็น 94.16% ของปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ ทั้งหมด

ส่วนการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 206 แห่งทั่วประเทศ โดยเริ่มตรวจฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 15,565 คัน และข้อบกพร่องและสั่งให้เปลี่ยนรถ จำนวน 1 คัน ส่วนท่าเรือ/แพ จำนวน 169 แห่ง ไม่พบข้อบกพร่อง และได้ห้ามใช้เรือ จำนวน 1 ลำ ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือ ไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด

สำหรับการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 475 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 77 ราย บาดเจ็บ 477 ราย บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง คิดเป็น 76.42% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด คิดเป็น 61.68% รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 31.89% จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ นครราชสีมา จำนวน 54 ครั้ง

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดทั้งการดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการสวมหน้ากากอนามัย ให้ผู้ใช้บริการสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้ให้บริการ โดยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถสอบถามข้อมูลด้านการเดินทาง แจ้งเหตุหรือข้อร้องเรียน ได้ที่

– ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356

– ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584

– ศูนย์บัญชาการกรมทางหลวง โทร. 1586

– ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

– ศูนย์รัชดา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทร. 1348

– บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490

– ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690

– การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543

– สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199

– บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : AOT Contact Center โทร. 1722

– ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย โทร. 0-2286-0506

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top