24/01/2022

THAILAND DAILY

NEWSPAPER / MAGAZINE / PUBLISHER

กองทัพอากาศ-จัดเครื่องบินรับคณะเทควันโดไทย-ติดยศเรืออากาศตรี-"น้องเทนนิส"

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินรับคณะเทควันโดไทย-ติดยศเรืออากาศตรี "น้องเทนนิส"

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเรืออากาศตรี ให้แก่ ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือ “น้องเทนนิส” นักกีฬาเทควันโดหญิง ทีมชาติไทย สังกัดกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะประธานกรรมการกีฬากองทัพอากาศและพลอากาศตรี อาณัติ เดชพร เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศในฐานะผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ “น้องเทนนิส”

ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 16 (ATR) รับคณะโค้ชและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ตามที่ได้รับการประสานจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเดินทางออกจากภูเก็ตกลับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้สายการบินพาณิชย์งดทำการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หรือ “น้องเทนนิส” ในโอกาสได้รับการประดับยศเรืออากาศตรี และกล่าวชื่นชมในความสำเร็จที่ได้รับเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ในกีฬาโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทย จากการแข่งขันเทควันโดหญิง รุ่น 49 กิโลกรัม หญิง ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นการสร้างชื่อเสียง รวมถึงเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัว ประเทศชาติ และกองทัพอากาศเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้มอบเงินรางวัลจากกองทัพอากาศให้แก่ “น้องเทนนิส”

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า “การได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรนั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องยึดถือ คือ ความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ในขณะเดียวกัน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศ และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป”

ขณะที่ “น้องเทนนิส” ก็โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวกล่าวขอบคุณกองทัพอากาศว่า “ดิฉันเรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ขอขอบพระคุณกองทัพอากาศ ผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ, รองผู้บัญชาการทหารอากาศทุกท่าน, ผู้บังคับบัญชาทุกๆ ท่าน และกรมสวัสดิการทหารอากาศ ที่ให้โอกาสหนูได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นหมวดนิสแล้วนะคะทุกคน”.

Comments

be the first to comment on this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Take Me Top